"המרכז לחיים עצמאיים" באר שבע והדרום.
מיסודה של  "עמותת שוויון וצדק לנכים"
כמו כן היא .
מאמין בעצמאותו של האדם עם המוגבלות.

מטרת המרכז:
1) להביא לעצמאותו הנפשית של בעל המוגבלות.
2) להביא לעצמאותו החברתית של בעל המוגבלות.
3) להביא לעצמאותו התעסוקתית של בעל המוגבלות.

יחודו של המרכז:
היות הנהלתו והחברים בו הינם מ-3 הלאומים : יהודים , מוסלמים , ונוצריםטלפון: 08-6481587 | פקס: 08-6483456 | atzmaim.coi.co.il